fbpx

OPATRENIA COVID-19

-

denné tábory

Organizácia a prevádzka denných táborov sa bude v lete 2021 riadiť podmienkami a protiepidemickými opatreniami, ktoré platia pre hromadné podujatia. Opatrenia sa odvíjajú v závislosti od stupňa varovania podľa COVID Automatu. 

SME PRIPRAVENÍ NA BEZPEČNÝ TÁBOR!

Potvrdenie o bezinfekčnosti

V prvý deň nástupu do denného tábora všetci účastníci predložia Záväznú prihlášku, ktorej priamou súčasťou je Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a Vyhlásenie o bezinfekčnosti, kde rodič prehlasuje, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Rodičia nevstupujú do budovy

Rodičia nebudú vstupovať do budovy a priestorov denného tábora.

Ranný zdravotný filter

Každé ráno zabezpečíme meranie teploty bezdotykovým teplomerom, zhodnotíme zdravotný stav dieťaťa a pri vstupe použijeme dezinfekciu rúk. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberieme. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest ) nebude môcť vstúpiť do priestorov denného tábora.

Zvýšená hygiena

Dôrazne budeme dbať na umývanie rúk a osobnú hygienu počas celého dňa detí v dennom tábore. Hygienické zariadenia v denných táboroch sú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Častá dezinfekcia priestorov

Zabezpečíme častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. Bude zaistené dostatočné vetranie priestorov.

Pobyt vonku

Programy všetkých denných táborov sme upravili tak, aby deti trávili čo najviac času na čerstvom vzduchu.

Ak sa príznaky COVID-19 prejavia v tábore

Ak dieťa v priebehu dňa začne vykazovať niektorý z príznakov COVID-19, umiestníme ho do vyhradenej miestnosti a budeme kontaktovať rodičov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 budeme informovať príslušný RÚVZ rovnako, ako v prípade iných infekčných ochorení.

Ak sa príznaky COVID-19 prejavia doma

V prípade, že sa u dieťaťa vyskytne podozrenie na COVID-19, alebo mu bolo ochorenie potvrdené, musí rodič bezodkladne o tejto situácii informovať prevádzkovateľa tábora na čísle: 0911623623. Ak bude dieťaťu nariadená karanténa všeobecným lekárom alebo regionálnym hygienikom, bude musieť byť dieťa z táboru vylúčené.

Po kontakte s pozitívnou osobou

Ak rodič alebo dieťa prišli do styku s osobou chorou alebo podozrivou na ochorenie COVID-19, alebo v ich blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, musí rodič o tom informovať prevádzkovateľa tábora na čísle: 0911623623

Uchovanie kontaktov

Na účely epidemiologického vyšetrovania je prevádzkovateľ tábora povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt účastníkov po dobu dvoch týždňov.

ĎAKUJEME!

Ďakujeme, že dbáte na bezpečnosť svoju, ako aj nás všetkých.
Späť na denné tábory